TEÇ-SEN Ağrı il Temsilciliğinden Basın Açıklaması

TEÇ-SEN Ağrı il Temsilcisi Osman AKSOY, Devlet Memurlarının Mali ve Özlük Haklarının iyileştirilmesi için bir basın açıklaması yaptı.

Ağrı 29.07.2021, 17:22 Yüksel Aslan
TEÇ-SEN Ağrı il Temsilciliğinden Basın Açıklaması

TÜM EĞİTİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI- TEÇ-SEN

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN ) Ağrı İl Temsilcisi Osman AKSOY, Ağrı İl Milli Eğitim müdürlüğü önünde bir basın açıklaması düzenledi.

Basın Açıklaması Tam Metin

Değerli basın mensupları, kıymetli kamu çalışanları; TEÇ-SEN olarak kamu çalışanlarının yapmacık olmayan gerçek taleplerini kamuoyuyla paylaşmak için Türkiye genelinde eylemdeyiz. Bilindiği üzere 02 Ağustos 2021 tarihinde işveren heyeti ile yetkili sendika ve konfederasyonlar 6. Dönem Toplu İş Sözleşmesi için masaya oturup Ağustos ayı sonunda aldıkları kararları kamuoyuyla paylaşacaktır.

Kamu çalışanları olarak, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tümünün canlı olarak kamuoyuyla paylaşılmasını istiyoruz. Kamu çalışanlarının kaderini belirleyecek olan 2022-2023 yıllarına ait mali, özlük ve sosyal haklarının masada nasıl ve ne şekilde savunulduğunu ve haklı ve adil bir mücadele verilip verilmediğini bilmek istiyoruz.

12 yıldır kamu çalışanları aynı senaryo, aynı oyun ile enflasyon canavarına peşkeş çekilmiş olup 12 yıl sonunda mali hak kayıpları eksi %96 oranına ulaşmıştır. Başka bir deyişle kamu çalışanları bugün aldıkları maaşın iki katını alması gerekirken 12 yıldır yetki verdiğimiz sendikaların etkisizliği, eylemsizliği ve ideolojik siyasetin dümen suyuna girmesi nedeniyle ekonomik kayıplara son verilememiştir. 12 yıldır yetkili olan sendika ve konfederasyon grev hakkını dahi alamamıştır.

Yetkiyi Aldınız Memuru Sattınız

Kamu çalışanlarının 12 yılın sonunda öğrenmesi gereken ders çok basittir. Seçimler seçilenin değil, seçenin kaderini belirler. 12 yıldır aynı sendikaya yetki vererek her defasında farklı bir sonuç çıkmasını beklemek hak ve adalet arayışına vurulan bir darbe, geleceğe bırakılan karanlık bir leke ve atalarımızın geçmişten bugüne ulaştırdığı mücadele ruhuna hakarettir.

Yetkili sendika ve konfederasyonun kırparak belirlediği yoksulluk sınırı 8.003,10 TL’dir, öyleyse, en düşük memur maaşının da 8.003,10 TL olması gerekir, en azından masaya böyle bir taleple gidilmelidir. Yetkili sendika kırparak kendi belirlediği yoksulluk sınırının üzerine kamu çalışanlarını çıkarma gayretinde ve niyetinde olması gerekirken 600 TL seyyanen zam talebi ile her zaman olduğu gibi yine kamu çalışanlarını açlık sınırında yaşamaya mahkum etmiştir.

Memur Meydanda Malumsen Uykuda

Düşünün!5temmuzda 400 tl seyyanen zam isteyen ve 81 ilde taleplerini açıklayan memur-sen aradan sadece 21 gün geçtikten sonra seyyanen zam talebini %50 artırarak 600 tl’ye çıkarmıştır. 21 gün önceki kendi tekliflerine güvenmeyip 21 gün sonra %50 artırım yapan yetkili sendikanın kamu çalışanlarının gerçek gündeminden haberdar olduğuna inanmadık, inanmıyoruz ve inanmayacağız.

Tiyatro Değil Temsil İstiyoruz

Gerçek niyetin ve arka planda neyin amaçlandığının farkındayız. Bu planın bir parçası hükümet, bir parçası yetkili sendikadır. Memur maaşlarını asgari ücretle eşitleme planını görüyoruz ve bu planın gerçekleşmesine asla müsaade etmeyeceğiz.

TÜİK tarafından yayınlanan Tüketici Fiyat Endeksine göre;son altı yılda kamu çalışanlarının ulaşım giderlerini önemli ölçüde etkileyen köprü geçiş ücretlerine % 953,84; otomobil fiyatlarına % 538,63; temizlik ürünlerine % 266,20; yağ fiyatlarına % 180,09; tavuk fiyatlarına % 169,16; ülkemizde üretilmesine rağmen tuz fiyatlarına % 110,65; tarım ülkesi olmamıza rağmen bulgur fiyatlarına % 108,13; elektrik fiyatlarına % 104,28; su fiyatlarına % 103,99 oranlarında fahiş şekilde zam yapılmasına karşılık; kamu çalışanlarına 600,TL seyyanen zam talep edilmesi kabul edilemez.

Enfilasyon Yükseldi Memur Ezildi

Kaldı ki, kamu çalışanlarının mutfağındaki ve piyasadaki gerçek enflasyon oranı, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarının en az iki katı olduğu da bilinen bir gerçektir.

2016 Ocak ayında kamu çalışanı, maaşı ile 850 dolar ve 25 gram altın alırken, bugün kamu çalışanı maaşıyla 450 dolar ve 7,63 gram altın almaktadır. Bu durumda, kamu çalışanlarının zamlı maaşları, dolar karşısında % 89,87, gram altın fiyatları karşısında ise % 222,29 oranında erimiştir.

TÜİK ve Merkez Bankası verilerine dayanılarakenflasyon, döviz kuru ve altın fiyatlarındaki artış nedeniyle kamu çalışanlarının ücretlerininnasıl eridiği ve satın alma gücünün nasıl azaldığı, açık ve net şekilde görülmektedir.

Bu nedenle; TEÇ-SEN olarak kamu çalışanları adına, geçmiş yıllardaki kayıplarının giderilmesi için yapılacak memur zam oranlarından bağımsız olarak aşağıda belirtilen tutarlarda seyyanen zam yapılmasını talep etmek elzem hale gelmiştir.

Buna göre 2021 Ağustos Ayından geçerli olmak üzere tüm kamu çalışanlarına ve emeklilerimize 1.250 TL seyyanen zam verilmelidir. 2022 Ocak ayında 500 TL seyyanen zam ve ilave enflasyon oranında artış, 2022 Temmuz ayında 500 TL seyyanen zam ve ilave enflasyon oranında artış, 2023 Ocak ayında 500 TL seyyanen zam ve ilave enflasyon oranında artış, 2023 Temmuz ayında 500 TL seyyanen zam ve ilave enflasyon oranında artış olacak şekilde toplu sözleşme masasına oturulmalıdır. Aksi bir durum memur ve emeklilerin beklentilerinden ve yıllar içerisindemaaşlarımızın alım gücünde oluşan kayıpları telafi etmekten uzak bir talep olacaktır.

Malumsen Malumsen Duy Sesimizi İştebu Memurun Gerçek Talebi

Bunun yanı sıra eğitim çalışanlarının ve sendikamızın toplu sözleşme masasına taşınması ve çözüme ulaştırılmasını istediği talepleri şunlardır;

Kamu çalışanlarının demokratik ve sendikal haklarının kullanılması için olmazsa olmaz olan Grev Hakkının yasal olarak tanınmasını istiyoruz.

Yıllardır, öğretim yılına hazırlık ödeneğinden mahrum bırakılan ve okulların eğitim-öğretime hazırlanmasında çok büyük emeği geçen eğitim çalışanlarına da (GİH-YHS-THS-SHS-4/B sözleşmeli personele) “ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİ” verilmesi artık bir zorunluluk haline gelmiştir.

Toplu sözleşme masasında eğitim öğretim ve bilim hizmetleri iş kolunun birinci çözülmesi gereken konusu; öğretim yılına hazırlık ödeneğinin tüm eğitim çalışanlarına verilmesi olmalıdır.

Ödenek hakkımız söke söke alırız.

Ayrıca; 3600 Ek Gösterge Tüm Kamu Çalışanlarına Verilmelidir. Bu dağılım da İlköğretim ve Ortaokul Mezunlarına 2000,Lise ve Dengi Okul Mezunlarına 2200, Ön Lisans Mezunlarına 3000 ve Lisans Mezunlarına 3600 şeklinde olmalıdır.

Sermayeye değil emekliye bütce.

Memur maaşlarında %15, %20, %27, %35, %40 oranları ile vergi dilimi uygulaması kaldırılmalıdır.Bunun yerine, memur maaş tutarının, asgari ücret tutarına kadar olan kısmına, temel vergi muafiyeti getirilerek, bu tutara kadar olan ödemelerden vergi alınmamalıdır. Asgari ücret tutarını geçen kısmına ise; %15 vergi tahakkuk ettirilmeli ve Asgari Geçim İndirimi uygulaması da devam ettirilmelidir.

Günümüz şartlarında çok komik rakamlara dönüşen KIDEM VE YAN ÖDEME AYLIĞI KALDIRILMALIDIR.Bunun yerine; kadro unvanları, kıdem, iş güçlüğü ve mali sorumluluk durumları da dikkate alınarak, “Performans Ödemesi” veya “Sosyal Denge Tazminatı” adı altında ödeme yapılmalıdır. Bu kapsamda yapılacak ödeme ise; 2021 yılı için en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) tutarı olan 1.574,97 TL olmalıdır.

Aile yardımı ve çocuk yardımı 1000 TLolarak ödenmeli; ayrıca 0-10 yaş arasında çocukları olan kadınlarımızın mesai saatleri 10:00-16:00 saatlerinde olmalı ve yıllık izinlerine 10 gün analık izni eklenmelidir. Doğum yapan kadınlarımıza en az 6 ay ücretli izin verilmelidir.

Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, … ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.” amir hükmünün bir gereği olarak, çalışma barışının sağlanması bakımından; kamu çalışanları ve emeklileri arasında herhangi bir ayrım yapılmamalıdır. Bu nedenle; Ramazan ve Kurban Bayramlarında tüm kamu çalışanlarına emeklilerde olduğu gibi bayram ikramiyesi verilmelidir.

Aynı kadroda görev yapmalarına rağmen şeflerin bakanlıklar arasında sadece özel hizmet tazminatı arasındaki ücret farkı 787,48 TL’dir. Aynı kadroda çalışan şefler arasındaki adaletsizlik ortadan kaldırılmalı ve herhangi bir kurum ayrımı yapılmadan, bütün şeflerin özel hizmet tazminat oranı 120 puana çıkarılmalı, Şef-Memur ve Hizmetli kadrolarının Ek Ödeme ve Özel Hizmet Tazminatları Arttırılmalıdır.

Şefsin dediler hakkımızı yediler.

Herhangi bir kadro ayrımı yapılmaksızın, günün şartlarına uygun bir şekilde tüm memurlara giyim yardımı nakdi olarak ödenmeli; giyim yardımından gelir vergisi kesilmemeli ve giyim yardımı en az 2.000 TL olaraködenmelidir.

Kamu veya özel sektörde çalışanlarda olduğu gibi, memurlara da yemek yardımının günün şartlarına uygun bir şekilde nakit 750 lira olarak verilmelidir.

Aynı odada yan yana masada görev yapan ama sen 4-A lısın sen 4-B lisin diye ayrıştırılan kamu çalışanı arasında adalet sağlanmalı, kamuda 4-Bkadrosunda çalışan tüm personel 4-A kadrosuna geçirilmelidir.

Yıllık izinler aynı İşçilerde olduğu gibi Pazar günleri ve bayram tatilleri düşülerek kullandırılmalı, kullanılmayan izinlerin karşılığı ücret olarak ödenmelidir. Fazla mesailerin tamamı ücretle karşılanmalı ve bu ücret saatlik 32 lira ve günlük 256 lira olarak ödenmelidir.

Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan ve eğitim fakültesi mezunu olan eğitim çalışanlarının Öğretmen olarak ataması yapılmalıdır.

Bakanlık evimiz üvey evlat değiliz.

Görev başında olan tüm kamu çalışanlarına nakdi olarak ulaşım yardımı verilmeli veya toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak yararlanmalarının sağlanması için düzenleme yapılmalıdır veya kamu çalışanlarına ulaşım ücreti adı altında 500 TL ilave ödeme yapılmalıdır.

Kamu çalışanlarının yıllık zam oranlarının 6 aylık dilimler halinde değil yıllık verilmesi ve enflasyon oranı artışların ise aylık verilmesi sağlanmalıdır. Emekli olan kamu çalışanlarına aile yardımı ödeneğinin kesilmeden ödenmesi sağlanmalıdır.

Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan kamu çalışanlarının 1 defaya mahsus eğitim durumlarına uygun kadrolara atanması sağlanmalıdır.

15 Ocak 2016 tarihinden itibaren göreve başlayan tüm kamu çalışanlarına ilave bir derece verilmelidir.

Erkeklerde 30 yıl, Kadınlarda 25 yıl görev yapan tüm kamu çalışanlarının emeklilik işlemlerinin yaş beklemeksizin yapılması ve emekliye ayrılan kamu çalışanlarının ikramiye ve aylık emekli maaşları yaş beklenmeksizin ödenmelidir.

Şoför olarak görev yapan eğitim çalışanlarına ödenen seyyar görev tazminatlarının tam ve zamanında ödenmesi sağlanmalıdır.

Tüm kamu çalışanlarının sendikalara üyeliği ve istifasının E-Devlet üzerinden yapılabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Kamu çalışanlarına görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında uygulanan sözlü sınav kaldırılmalıdır.

Sendikaya üyelik zorbalıkla olmaz.

Engelli memur alımında ilk göreve başlarken engelli vatandaşlarımız engellerine uygun kadrolara atanmalı,engelleriyle bağdaşmayacak görevler verilmemelidir.

Engelli personellerin yardımcı hizmetler sınıfına atanmalarına son verilmelidir. Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan engelli personellerin ihraz ettiği unvanlara ve kadrolara sınavsız atamaları sağlanmalıdır.

Tüm kamu çalışanları için “Kurum İçiGeçici Görevlendirme Yönetmeliği” hazırlanmalı, geçici görevlendirmeler ödül veya ceza olmaktan çıkarılmalı belirli bir mevzuata göre uygulanmalıdır.

Şoförlük onayı olan hizmetli personel sınavsız olarak şoförlük kadrosuna atanmalıdır.

Merkezi sistem sınavlarında eğitim çalışanlarının tümünün salon başkanı/gözcüsü olması için gerekli düzenlemelerin yapılması sağlanmalıdır.

Türkiye’de eğitimin modelini yeniden inşa etmek ve 2100’lerin, 2200’lerin eğitim-öğretim anlayışını belirlemek için vakit kaybetmeden MİLLİ EĞİTİM ŞURASINI geniş katılımlı ve süre kısıtlaması olmadan toplanması sağlanmalıdır.

Birlikte büyüye büyüye kazanacağız.

Yukarıda saydığımız talepler kamu çalışanlarının uyduruk olmayan gerçek gündemleri olup 6. Dönem toplu sözleşmelerde yaklaşık 6,4 milyon kamu çalışanının, memur emeklisinin ve sendikamızın ortak talebidir.

Kamuoyuna saygılarımızla sunarız.

Osman AKSOY

Teç-Sen Ağrı İl Başkanı

29/07/2021

Yorumlar (0)
-1
açık
Namaz Vakti 15 Haziran 2024
İmsak 02:38
Güneş 04:32
Öğle 12:13
İkindi 16:10
Akşam 19:44
Yatsı 21:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 38 102
2. Fenerbahçe 38 99
3. Trabzonspor 38 67
4. Başakşehir 38 61
5. Kasımpasa 38 56
6. Beşiktaş 38 56
7. Sivasspor 38 54
8. Alanyaspor 38 52
9. Rizespor 38 50
10. Antalyaspor 38 49
11. Gaziantep FK 38 44
12. A.Demirspor 38 44
13. Samsunspor 38 43
14. Kayserispor 38 42
15. Hatayspor 38 41
16. Konyaspor 38 41
17. Ankaragücü 38 40
18. Karagümrük 38 40
19. Pendikspor 38 37
20. İstanbulspor 38 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 38 91
2. Arsenal 38 89
3. Liverpool 38 82
4. Aston Villa 38 68
5. Tottenham 38 66
6. Chelsea 38 63
7. Newcastle 38 60
8. M. United 38 60
9. West Ham United 38 52
10. Crystal Palace 38 49
11. Brighton 38 48
12. Bournemouth 38 48
13. Fulham 38 47
14. Wolves 38 46
15. Everton 38 40
16. Brentford 38 39
17. Nottingham Forest 38 32
18. Luton Town 38 26
19. Burnley 38 24
20. Sheffield United 38 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 95
2. Barcelona 38 85
3. Girona 38 81
4. Atletico Madrid 38 76
5. Athletic Bilbao 38 68
6. Real Sociedad 38 60
7. Real Betis 38 57
8. Villarreal 38 53
9. Valencia 38 49
10. Deportivo Alaves 38 46
11. Osasuna 38 45
12. Getafe 38 43
13. Celta Vigo 38 41
14. Sevilla 38 41
15. Mallorca 38 40
16. Las Palmas 38 40
17. Rayo Vallecano 38 38
18. Cadiz 38 33
19. Almeria 38 21
20. Granada 38 21
Günün Karikatürü Tümü