Ağrı Milli Eğitim KÖKREK Projelerini Açıkladı!

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek; öğretmen ve öğrencilere yönelik kendisinin hazırladığı projelerle kentin eğitim çehresini değiştirmeyi hedefliyor.

Ağrı 03.09.2021, 17:31 Yüksel Aslan
Ağrı Milli Eğitim KÖKREK Projelerini Açıkladı!

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Hasan Kökrek, ilk olarak Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) ekibi bir araya gelerek kendisinin hazırladığı projeleri anlattı. 2021-2022 eğitim öğretim yılında il genelinde projelerin uygulaması talimatını veren Kökrek, "STEM’li Kızlar, ATAK 04, Okuyan Şehir Ağrı, 8 Öykü 1 Kitap, Masal Ayı, Kariyer Ağrı,  1 Kazanım 1 Materyal, Okulumda Binbir Ses Var, Bir Ressam Bir Akım, Özel Çocuklar Maharetli Eller, Yedi İklimin Sesi ve Nuh’un Torunları Üretiyor" projeleriyle öğrencilerin aydın geleceğine ışık olmayı amaçlıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılında uygulanacak projeler hakkında bilgi veren Kökrek, "STEM’li Kızlar Projesi, Avusturya Büyükelçiliği tarafından açıklan küçük ölçekli bir hibe programıdır. Müdürlüğümüzce bahse konu programa STEM’li Kızlar projesi ile 60.000 TL hibe ile başvuruda bulunulmuştur. Proje kız öğrenciler ve onların teknoloji kullanımı üzerinedir" dedi.

-"Öğrencilerin sınav başarısını arttıracağız"

Ağrı Valiliği’nin desteğiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yürütücülüğünü üstleneceği ATAK 04 projesi ile ilimiz genelinde eğitim gören ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin sınavlardaki başarısını üst düzeye taşımak istediklerini belirten Kökrek," Bu proje ile okullar arası genel bilgi ve beceri düzeyi, akademik başarıyı artırmak amacıyla öğrencilerin başarı seviyeleri takip edilecek, elde edilen bilgiler veri tabanında kayıt altına alınacak ve öğrencilerin gelişimi takip edilecektir.  Aynı zamanda öğrenci başarısının artırılması için ilgili öğretmenler ve uzmanlarla seminer ve bilgilendirici toplantılar düzenlenerek gerekli motivasyon sağlanacaktır “diye konuştu.

-"Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazandıracağız"

"İlimiz genelinde coğrafi konumun bir sonucu olarak öğrencilerimizin akademik başarılarını aşağıya çeken en temel etkenin “okuduğunu anlama” problemi olduğu görülmektedir" diyen Kökrek,"Bu sorunu ortadan kaldırmak, öğrencilerimizin bakış açısını genişletmek ve kültürel açıdan gelişimlerini desteklemek adına “Okuyan Şehir Ağrı” başlığı altında öğrencilerimizi okuma konusunda motive ederek onlara okuma alışkanlığı kazandırmayı hedeflediğimiz bir proje hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.  Bir başka proje ile öğrencilerin yazdığı öykü kitaplaştırılacaklarını ifade eden Ķökrek,"8 Öykü 1 Kitap projesi ile öğrencilerin duygu, düşünce, hayal, tasarı ve izlenim becerileri ile bir konuda görüşlerini ve tezlerini dilin imkânlarından yararlanarak yazılı anlatım kurallarına uygun şekilde anlatmaları; yazmayı kendini ifade etmede bir alışkanlığa dönüştürmeleri ve yazma yeteneği olanların bu becerilerini sunmaları amaçlanmaktadır. Bu kapsamda öykü proje çalışması için oluşturulan komisyon tarafından 8 tema belirlenecektir. Öğrencilere gerekli duyuru ve yönlendirme yapıldıktan sonra verilen bu temalarla ilgili öykü yazma çalışması yapılması istenecektir. Yazımı tamamlanan öyküler ilçe komisyonlarınca değerlendirilecek ve değerlendirme sonucunda ilçe birincisi olan öykü belirlenecektir. Değerlendirme sonucu her ilçenin birinci seçilen öyküsü alınıp toplamda 8 öykü hem e- kitap hem de basılı halde yayımı ve dağıtımı yapılarak proje tamamlanmış olacaktır" dedi.

-"Öğrenciler miniklere masal anlatacak"

Masal Ayı kapsamında yürütülecek olan etkinliklerini anlatan Kökrek,"Masal Ayı Projemiz kapsamında Mayıs ayı “Masal Ayı” ilan edilecektir ve farklı etkinlikler düzenlenerek öğrencilerimiz masallarla kaynaştırılacaktır. Masal Ayı kapsamında yürütülecek olan etkinliklerimiz; 'masallarla büyüyoruz, masal atölyesi, bana bir masal anlat, masal anlatıcılığı atölyesi ve kardeş okulla masal saati' olmak üzere 5 başlığa ayrılmıştır. 'Masallarla büyüyoruz' etkinliği için her ilkokulda 3. ve 4.sınıflardan masal anlatan bir öğrenci ve anlatılan masalı canlandıracak bir drama ekibi oluşturacaktır. Masal Ayı boyunca her hafta ilimiz Kültür ve Kongre Merkezi’nde belirlenen okullar gösterilerini sunacak ve final haftasında aynı anda her ilkokul kendi bünyesinde oluşturduğu ekipler tarafından gösterilerini yapacaktır. Gösterilerde kullanılacak olan kostümler öğrenciler tarafından tasarlanacaktır. 'Masal atölyesi' etkinliği kapsamında öğrencilerimiz Masal Ayı boyunca öğrendikleri masalları resme dökülecek ve komisyon tarafından seçilen en iyi 3 resim ödüllendirilecektir. Uygun  bulunan resimler öğrenciler tarafından tasarlanan geri dönüşüm kıyafetleriyle birlikte final haftasında sergilenecektir. 'Bana bir masal anlat' etkinliği kapsamında ilimizdeki devlet büyükleri ve yerli halk da masal ayında öğrencilere masal anlatarak aktif rol alacaklardır. Projemizin 'Masal anlatıcılığı atölyesi' kısmında ise öğretmenlerimize masal anlatıcılığı eğitimi verilerek sertifika almaları sağlanacaktır. 'Kardeş okulla masal saati' etkinliği kapsamında belirlenen takvim doğrultusunda okullarımız eşleştirilecek 3. ve 4. Sınıf öğrencilerinden bir öğrenci 'Masal anlatıcısı' seçilerek kardeş okula gidecek ve okul öncesi öğrencilerine bir masal anlatacaktır" şeklinde konuştu.

-"Öğretmenlerin mesleki, öğrencileri ise akademik  gelişimleri desteklenecek"

Eğitimde materyal kullanımı, etkili bir eğitim-öğretim ortamı hazırlayarak, öğrencilerin öngörülen hedeflere daha kolay ulaşmalarını sağlamakta ve öğretim programlarının başarıya ulaşmasında önemli bir rol oynadığını dile getiren Kökrek," 1 Kazanım 1 Materyal Projemiz ile İlimiz genelinde öğretmenlerimizin mesleki, öğrencilerimizin ise akademik anlamda gelişimlerini desteklemek ve öğretmen-öğrenci işbirliğini artırarak aralarında olumlu bağ geliştirmeleri sağlanmak istenmektedir. Yapılması planlanan 1 Kazanım 1 Materyal Yarışması kapsamında öğretmenlerimiz öğrencileri ile bir ekip oluşturarak ilgili derse ait ve dersin kazanımı doğrultusunda bir materyal hazırlayacaklardır. Hazırlanan materyal müdürlüğümüz Strateji Geliştirme Şubesi Ar-Ge Birimi’ne sunulacak ve belirlenen bir komisyon tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme sonunda her ilçenin ilk 5 e giren materyalleri arasından final değerlendirmesi yapılarak en iyi 3 materyal belirlenerek ekipler ödüllendirilecektir. Her ilçeden değerlendirme komisyonu tarafından seçilen ilk 5 materyal (toplam 40 materyal) ile sergi yapılacaktır" dedi. Okulumda Binbir Ses Var projesiyle ilgili de açıklama yapan Kökrek,"Okulumda Binbir Ses Var Etkinliğimiz kapsamında her öğretmenimizin bir enstrüman çalması ve öğrendiği bu enstrümanı öğrencilerine öğretmesi hedeflenmektedir. Bu sayede, öğretmenlerimiz entelektüel anlamda kendilerini geliştirdikleri gibi öğrencilerinin de gelişimlerine katkıda bulunacak ve ilimizin sanat ve kültür düzeyinin artması sağlanacaktır" ifadelerini kullandı. 'Bir Ressam Bir Akımı' etkinliği kapsamında Ar-Ge birimi tarafından tüm okullarla paylaşılacak bir plan doğrultusunda her ay bir sanat akımıyla sanatçı öğrencilere tanıtılacak ve öğrencilerden ürün çıkarmalarını isteyeceklerini söyleyen Kökrek," Her okul kendi içinde ön eleme yapacak ve her sınıf seviyesi için belirledikleri bir ürünü Ar-Ge birimine ulaştıracaktır. Öğrencilerin eserleri, her ay İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet sitesinde bulunan “Online Sanat Sergisi” başlığı altında paylaşılacaktır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından arşivlenecek olan eserlerden uygun görülenler Haziran 2022’de düzenlenecek olan 'Ahmed-i Hani Sanat Şenliği'nde sergilenecektir" dedi.

 -"Özel eğitim öğrencilerinin maharetini ortaya çıkaracak atölyeler kurulacak"

Özel eğime ihtiyaç duyan öğrencilerimiz, diğer öğrenciler gibi, salgın koşullarında sınıf ortamından ve dolayısıyla sosyallikten uzak kaldıklarını belirten Kökrek,"Özel Çocuklar Maharetli Eller projemiz kapsamında özel öğrencilerimiz için Gardner'ın zeka alanları temel alınarak ilgili beceri atölyeleri planlanmıştır. Bu atölyelerde seramik, müzik, el becerileri, ileri ve geri dönüşüm üzerine çeşitli etkinlikler hazırlanmış olup bu etkinliklerle öğrencilerin hem 21.yy becerilerini özel eğitim kapsamında kazanması hem de okullarda sosyal yaşam becerilerini elde etmesi amaçlanmaktadır. Atölyeler gerekli koşullar oluşmadığından salgın koşullarına uygun bir şekilde kullanılabilecektir ve aksi taktirde etkinliklerimiz çevrimiçi bir şekilde de uygulanabilecektir" dedi.

 -" Her yörenin çalgıları öğrencilere tanıtılacak"

Ķökrek,"Yedi İklimin Sesi projesi kapsamında Ar-Ge birimi tarafından tüm okullarla paylaşılacak bir plan doğrultusunda her ay bir coğrafi bölgeye ait türküler ve çalgılar öğrencilere tanıtılacak ve bu doğrultuda okul koroları oluşturulacaktır. “Ahmed-i Hani Kültür ve Sanat Şenliği”nde okul koroları arasında farklı coğrafi bölge ve yörelere ait türkülerin söylenip değerlendirileceği bir ses yarışması düzenlenecektir" şeklinde konuştu.

 -"Öğrenciler maske, sabun ve şampuan üretecek"

Son olarak 'Nuh'un torunları üretiyor' projesini anlatan Kökrek,"İlimiz genelinde Mesleki ve Teknik liselerde öğrenim gören 9.284 öğrencimiz bulunmaktadır. Projemiz ile, öğrencilerimizi hem sahada hem de üretim alanında aktif kılmak  hedeflenmektedir. Öğrencilerimizin ilk olarak elektrikli scooter, maske, sabun ve şampuan üretimine teşvik edilmesi planlanmıştır" dedi.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 01 Aralık 2023
İmsak 05:33
Güneş 07:02
Öğle 12:02
İkindi 14:30
Akşam 16:51
Yatsı 18:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 34
2. Galatasaray 13 34
3. Beşiktaş 13 25
4. A.Demirspor 13 23
5. Trabzonspor 13 23
6. Kayserispor 13 23
7. Antalyaspor 13 19
8. Kasımpasa 13 18
9. Rizespor 13 18
10. Hatayspor 13 17
11. Ankaragücü 13 16
12. Sivasspor 13 15
13. Gaziantep FK 13 15
14. Karagümrük 13 14
15. Konyaspor 13 13
16. Pendikspor 13 13
17. Başakşehir 13 12
18. Alanyaspor 13 10
19. Samsunspor 13 8
20. İstanbulspor 13 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 13 33
2. Kocaelispor 13 29
3. Bandırmaspor 13 25
4. Göztepe 13 23
5. Gençlerbirliği 13 23
6. Bodrumspor 13 21
7. Sakaryaspor 13 20
8. Keçiörengücü 13 19
9. Ahlatçı Çorum FK 13 17
10. Erzurumspor 13 17
11. Boluspor 13 16
12. Adanaspor 13 15
13. Manisa FK 13 14
14. Şanlıurfaspor 13 14
15. Ümraniye 13 12
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 13 11
18. Giresunspor 13 9
19. Altay 13 5
Takımlar O P
1. Arsenal 13 30
2. M.City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. Aston Villa 13 28
5. Tottenham 13 26
6. M. United 13 24
7. Newcastle 13 23
8. Brighton 13 22
9. West Ham United 13 20
10. Chelsea 13 16
11. Brentford 13 16
12. Wolves 13 15
13. Crystal Palace 13 15
14. Fulham 13 15
15. Nottingham Forest 13 13
16. Bournemouth 13 12
17. Luton Town 13 9
18. Sheffield United 13 5
19. Everton 13 4
20. Burnley 13 4
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 35
2. Girona 14 35
3. Atletico Madrid 13 31
4. Barcelona 14 31
5. Athletic Bilbao 14 25
6. Real Sociedad 14 25
7. Real Betis 14 24
8. Getafe 14 19
9. Valencia 14 19
10. Rayo Vallecano 14 19
11. Las Palmas 14 18
12. Villarreal 14 15
13. Deportivo Alaves 14 15
14. Osasuna 14 14
15. Sevilla 13 12
16. Cadiz 14 11
17. Mallorca 14 10
18. Celta Vigo 14 8
19. Granada 14 7
20. Almeria 14 3
Günün Karikatürü Tümü